2011. november 11., péntek

Sanyipóstás

Édes kisjányom motymoty, magas nekem még a boggerozás mint kacsának az eperfa. Elektronyos levelet asztat ládd-e szoktam írni (nem is szól azóta hozzám a Sanyipóstás mer nem veszek mán tűle bélyeget, értem én a Sanyit, kell neki az a kis mellíkes ami begyün a leáztatott bélyegeken, ott van neki a zasszony, hát az ollan rátarti nőszemíly, mindég a hiábavalóságokon jár az esze, hallottam hogy mostan valami velnésbe akar menni, de hiába montuk a Sanyinak ne hozzon ide városi menyecskét mer abbul csak a baj lesz. Még a póstamester is aszonta, vigyázzá az illen nűvel Sanyi, ennek míreg van a lába közibe, esztet monta pontossan. De ez még haggyán, a szomszéggyuk mesíte hogy valami idegen hajak vannak a fejibe varrva - biztossan a fejibe mer hajfelvarrásnak híjják és hova máshova lehetne asztat felvarrani - és mégahozzá több másmilyen színbe! Akárhogy okoskodnak ezek a városijak, tisztessíges asszony ijjet nem csinyál...), meg a zivivven is szoktam nízelűdni (na a mútkor megtanátam a Pirost meg az urát, hát hogy az az embör hogy csúffá lett pedig millen szíp szál legíny vót, nem is tutta senki mivel fogta meg a Piros, tán boszorkánság vót a dologba...) na hogy szavamat ne feleggyem nem értem ezt a boggeros dógot, aztat látom hogy itten bódog bódogtalan írhat ami az eszibe jut, legtöbb a politikárul asztán sziggyák egymás annyát nagyon, a más meg csupa disznyóságot beszíl, a tiszteletes úr is ezír prédikálta a mútkor hogy vigyázzunk a kompúterrel mer benne van a zördög, na a línyeg hogy nem akartalak én ezzel feltatanyi kisjányom de látom mán megín ollan sokat írtam hogy be se fír a kockába. Na Isten megágyon!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése