2012. február 9., csütörtök

A vezírcikk

Az Öregernő azótátul fogva van nagy haragba a fiával, mikor az tavaly elvette tüle a Hírmondót. Mosmeg mán énnékem se köszön. Mer az Ernő a vezírcikket is rám bízta, miután a karácsonyi újságba az apja "Fenyőünneprül" írt. Valójába először arrul vót szó, hogy majd mindig a tanácsenyök csinyájja a vezírcikket, de osztán annyi dóga akadt a bérszámfejtíssel, hogy a cikkre nem jutott ideje. (Amúgy mostanába mán nem is az irodába bérszámfejtenek a Tündivel, hanem a vendígházba, mer az Ernő szerint az közelebb van az irattárhoz.)