2011. december 15., csütörtök

Barter

Isten étessen sokáig tégedet arany Motyikám a születísed napja alkalmábul, hamarább akartalak köszöntenyi, de annyi bajom vót a Homoki Hírmondóval, hogy mán attul féltem, az én drágajó Árpim keres magának másik asszont, aki főz is rája. Nehéz mestersíg ez az újságírás, az Ernőnek semmi se jó, mindig kitanál valami lehetetlensíget, osztán mink meg csak fogjuk a fejünket a Bözsivel - mer mosmán véle dógozunk, télleg vett magának fotómasinát, úgyhogy ü csinyájja a kípeket a lapba. De hát aztat szokják mondanyi, hogy az rendeli a muzsikát, aki a zenekart fizeti, szóval ha a tanácsenyöknek eszibe jut valami, akkor annak meg kelletik lenni. Mint legutóbb is a százéves gratulácijó.