2011. november 11., péntek

A Miniszterenyöknek

Kedves Miniszterenyök Úr!
A Jóisten tarcsa meg magát erőben egíssígben mindhalálig! Gondútam én hogy leszen még magábul miniszterenyök amikó Debrecenybe gyütt tavalyelütt, engemet a Rezsőjék vittek föl a városba, ottan áltam az emelvénytül jobbra a virágbót előtt, de biztossan nem teccett látnyi mer a Rezső akkori élettársa mindegyre elibém állott egy nagy zászluval. Szíp beszíd vót, osztán örütem is igencsak amikó megválasztották, és azótátul fogva is elígedett vagyok, pédának okáér hogy a Dzsoki mán nem horgya el a tikjaimat mióta a Gézarendőr aszonta nekije hogy le is csukhassák érte.

De amiér mostan írok, az az alkotmánnyozás, amirül aszonta hogy nekünk is van beleszóllásunk. Vissza is küttük mán a kérdezőiveket, az enyimet és az én Árpimét is, csak az vót a baj hogy nagyon kicsinyke helyet teccett hagyni a saját kéréseknek, nem tuttam oda beleírnyi hogy mit gondútam ki, inkább elésorolom elektronyos levílben.
Az egyik amit énszerintem bele kellene venni az Alkotmánnyba, hogy sose lehessen többet átalneveznyi az uccákat, mer úgy tessen elkípzelnyi hogy a Bözsi meg a Sanyipóstásék meg a Rezsőék meg mink itten lakunk az Árpádvezír uccában, ami Lenin ucca vót annakidejin, osztán gyütt a rendszerátvátoztatás és a Rezső mingyá monta h nem lehet tovább Lenin a neve, az én Árpim meg kitanyáta hogy legyen Árpádvezír, még a táblát is megcsinyátattuk. De osztán gyütt a következő választás és a tanácsenyök úr apja aki nagy komonista aszonta nem vót hivatalos átnevezís, ezír maraggyon minden a régibe. És míg új Lenin táblát is nekünk kelletett csinyátatni. No amikó először vót maga a miniszterenyök, az én Árpim a Rezsővel újból szípen kicseréte a táblát, de elébb beszítek a tanácsenyökkel hogy legyen pöcsétes papiros is rula. Csakhogy nígy év múva meg teccett buknyi és annyi idejig vótak a komonisták hogy a tanácsenyök apja aszonta mán nem is lesznek rendes választások, rakjuk vissza a Lenint. Míg szerencse hogy az Árpi nem tanyáta meg a padlásony.
A másik az nem ollan nagyon fontos, de tán apró betüvel beléje lehetne írnyi hogy ne legyen több tévécsatorna, csak kettü, mint régen, mer mán nem birom amit az én Árpim művel ezzel a fránya távirányittóval, kapcsolgassa egísz este, míg jó hogy nekem itten vagyon a kompúter, különben kihajinottam vóna a ganyédombra aztat a vacakot. És asse lenne baj ha hétfőnkint nem is lenne adás egyátalába, mer millen jókat beszígettünk annakidejin a Bözsivel.
Na csak ennyit szerettem vóna hozzájatenni az alkotmánnyozásho, további jó munkát kivánok a Miniszterenyök Úrnak:
Julis

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése