2011. november 11., péntek

Kuponyok

Egíszen meg van ez világ habarodva, ideseim, mindeny csak a hirdetísek körűl forog, mintha más nem is lítezne mán. Kűdik nekem is ezeket a kuponyos reklámokat elektronyos levílbe, hát nem tudom kinek tanyáták ki, furtonfurt a szilikonyozás, meg a fogfehírités, meg a velnés, hát mikor van ideje dógozni annak aki végigcsinyájja? Kuponyok amúgy nálunk is vótak, de lett is veszedelem belőlük mind a kítszer.

Elsőnek is a Bözsi rajzoltatta meg üket a Kisgabikával, amikor a nyakába maradt az ötszáz lencsekonzerv. Az ukrán lencsekonzerveket igen ócsón vette egy csencselős tirpáktul, papiros nem is vót róluk, meg rajtuk is alig, asse magyarul, úgyhogy a Bözsi aszonta csak remélni tudja, hogy valóba lencse van bennük, vagy legalább embernek való étel. Nem is merte nagyon szem elé raknyi a bótba, nem csoda, hogy még egy év múlva is megvót az összes. Na akkor lett elege a Bözsinek és arra jutott, hogy akcióssan fogja adni. A Kisgabika igen szípen kirajzolta a kuponyokat, és egy rekesz kóláér szét is osztogatta a faluba. Mán aznap jól fogyott a lencsekonzerv, de nem soká örülhetett a Bözsi, mer még a kuponyok felít se váltották be, amikor kezdődött a sok reklamácijó. Mer a lencse olyannyira ehetetlen vót, hogy még a Dzsoki kutyája, a Predáttor is vonyítva menekült tüle, pedig az nem egy válogatós fajta. Persze megijedett a Bözsi, hogy ebbül nagy baja leszen, úgyhogy vita nékül visszavette mindenykitül a konzervet, osztán egyik éccaka felrakta egy taligára és belesuvasztotta a bányatóba, a kuponyokat meg elígette. Na mongyuk az nem vót eccerü, mer a Kisgabika valami fínyes papirost használt, ami alig akart meggyulladni, ezír a Bözsi benzint öntött rája, akkor meg úgy belobbant, hogy még a szemődökit is lepörkűte. Attul fogva nem eszik a Bözsi lencsít.
Másodszor a csajnikok próbálkoztak kuponyokkal, azok mán igazi nyomdába csinyátatták, de nem lett jobb víge annak se. Csodaszert hirdettek a csajnikok a kuponyokon, olyat ami növeli a férfierőt. Aszonták sokkal jobb orvosság, mint a Viagara, mer homopatikás. De hát minállunk szégyenlőssek a nípek, senki nem akarta, hogy aztat higgyék rula, gondja van a férfierejivel, úgyhogy nem sokat értek a kuponyokkal a csajnikok. Osztán egypár nap múlva a tanácsenyök felesíge, a Piroska mégis vett az urának egy doboz pirulát. De nem szólt az Ernőnek, csak belekeverte a vacsorájába. Mán sose derül ki, hogy a pirulával vót-e baj, vagy túl sokat rakott belüle a Piroska, de a tanácsenyök egy hétig fosott tüle, más hatássa meg nem lett. És amikor megtudta, hogy mitül beteg, ráküldötte a csajnikokra a hatóságokat, be is zárták egy hónapra a ruhabótot meg az éttermet is. Azóta itt mifelénk nem divat a kupony.

8 megjegyzés:

 1. Milyen szép, pógári tisztaszobád van neked, Julis!

  VálaszTörlés
 2. Próbálom jányom visszaraknyi, de az a neonződ az nagyon nem teccett, máskülönbe meg ollan sötítsíg van itten mint a bival lukába :(

  VálaszTörlés
 3. Külön lehet állítani a hátteret és a színt. :)

  VálaszTörlés
 4. Aztat tudom arany virágszálam, csak mán egész dílelőtt igyekeztem harmónijába hozni aztán fogtam és kitörűtem mer mégis máshogy akarom, de mostan nem érek rája variágatni megin :))

  VálaszTörlés
 5. Mindig csak az elégedetlenség, pedig ahhoz a jó kis tisztaszobához választhattad volna ezt a színt is, ezt a sablont is, most meg olyan, mintha a sivatagból szólná hozzánk.

  VálaszTörlés
 6. Na mosmán ez marad egy darab ideig, menek főznyi mer mingyá gyün haza az én Árpim osztán még sehun semmi. Osztán majd megírom ezt a fránya kőtözést, meg aztat is hogy millen megbizatást kaptam a tanácsenyöktül.

  VálaszTörlés
 7. Mi lesz a költözéssel és a tanácselnökkel?

  VálaszTörlés
 8. Illen egy türelmetlen népsíget! :)

  VálaszTörlés