2011. november 11., péntek

Cirkusz

Két nagy újság is vagyon mostan a faluba, úgyhogy sietek hamar leírnyi, osztán megyek a Bözsihez, nem vót időnk reggel rendessen átbeszéni, mer mán nyitnia kelletett a bótot, ott állott a hosszi sor, a Tótjani rázta is az öklit pedig biztossan nem várt ottan még egy órácskája se (szóvá is teszem majd az anyjának, az Eszti is tudhassa hogy nem bír magával a Jani mióta dógozó embör lett... mintha az is munka lenne hogy egész nap a kompútert pöttyögeti anná a nímet cígnél).

No az egyik, hogy a pijactér teli vagyon tevível - a Kisgabikátul hallottam tennap délután, osztán el is mentem hogy a magam szemivel lássam, hát vagy tizenöt akkora álat mint a tehén, de mégse az, éshát ennyisok!... Ottan bóklásznak a sátor körül, merhogy cirkusszal gyüttek, de még illen flancos cirkusz sose vót mifelénk. Régebben mindég a Királ cirkusz gyütt, de abba nem vót teve, csak a Lejó, az szegíny ollan öreg oroszlány vót hogy mán a szőre is hullott, nemhijába trombitáták körbe a faluba hogy "világszenzácijjó" mer az valóságossan az vót hogy egy illen vén álat még magátul mozogni tud. Meg vót egy zsongőr, aki hun három labdával dobálódzott hun kettővel, aszerint hogy előtte hanyan hítták meg a korcsmába. A kísdobáló szám meg hamar elmaratt mer a zsongőr felesíge megszökött a bohóccal és mán nem vót kire hajigáni. De most ez az új cirkusz biztossan nagy előadást fog véghezvinni, mer a tevíken fölül vannak pudlikutyák meg kelgyó is, és árulnak pattogatós kukoricát amit popkonnak hínak, és teli van plagátolva a falu azzal hogy ők egész Europpát megjárták, ami mán abbul láccik hogy anglis nyelven is rajta vagyon a szöveg a plagáton.
A másik nagy újságot a végire hagytam, hogy csajnikok kőtöztek a faluba és nyitottak egy ruhabótot meg egy ittermet is - onnan tudom hogy csajnikok mer elmagyarázta nékem a Kisgabika hogy azok a vonalkák az itteremajtónál asztat jelentik hogy csajnatón -, a kirakatba lehet néznyi az ételekrül kípeket, de megmondom úgy ahogy van, elég furcsa dógokat párosíttanak össze, mer egy rendes étel hogyan lehet eccerre édes meg sós meg savanyú?? Na de mán azér beköszöntem a kisjánykához aki a pútnál van, meg is kóstótatott velem vagy ötfílít, még az a rántotthússzerűsíg vót a legjobb, de annyi rizsát adott melléje, mondtam neki aztat inkább hazaviszem az én Árpimnak, akkor meg aszonta kiciadag öccász... hát ennyi píztet egy kis rizsáér meg egy cafatka húsír? Mondtam nincs énnálam píz, de hozok majd legközelebb tőtött paprikát nekije kóstolóba osztán beszégetünk egy jót.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése