2011. november 11., péntek

Gódenbog

Nem nagyon vót kedvem boggerozni mostanába abba a rekkenyő hősígbe, de mán csak elmondom, hogy a Kisbélus be akart éngem nevezni a Gódenbogba. Váltig állította, hogy akár meg is nyerhetem, mer van nekije egy csomó ismerősse a fészbukon, azok bizonyosan szavaznának rám mióta látták a kípemet. Bözsi is úgy gondúta, hogy okosan kitanyáta a dógot a Kisbélus, avval bíztatott, hogy a faluba is van mán komputter vagy egy tucat, meg még a tanyácsházán is, aztat ráadásul ingyér lehet használni, igaz nem minden betü működik rajta.

Mán majdnem ráálltam, hogy csinyájjanak egy kampányot, de osztán láttam, hogy az első helyen mixeriskolába kelletik menni, no hát az cudar lenne amit azír kapnék az én Árpimtul! Úgyhogy lebeszéltem üket, pedig a kezdő lecet mán átalugrottam, mer megvót a tíz bejegyzís, meg a négy hónap boggerozási idő is. De így utólagossan igen örülök, hogy elmaradott a nevezís, mer énnekem a vetílkedésekkel eddigelé nem vót még szerencsém.
Szépsígversenyen sose nem is indútam, arra a Bözsinek mindég több sánsza vót, de ő is csak eccer tudott nyerni, abba az évbe amikor a Halasróza ippen lebetegedett. Jaj pedig a Bözsi igen fájintos jány vót, de millen azélet, mosmeg gyereket lehet véle ijesztegetni (mán megbocsáss Bözsi ha óvasod!)...
Na osztán hogy megjártam annakidejin A hónap dógozója címmel, mán mindenykinek fönn vót a neve a falon legalább ötször, csak az enyimé nem, és pont akkor szüntettik be, pedig három hete direkte nem mentem táppízre se...
A "Tiszta udvar rendes ház" táblát kicsi híja vót, hogy megkapjam, ha a Bundáskutya nem tépi meg a tanácsenyököt aki hozta, tán ott is hagyta vóna a tornácon.
Vagy a nőnapi szagszervezeti tombolák, no azokon is rendre csak könyveket tuttam szerezni, kettő a tanyácsköztársaságrul szól, a harmadik Gorkij: Az anya, pedig mindég vót bonbonmeggy meg omniakávé is...
A mútkor meg azér vesztem össze a Melcsikével, mer ami kípes újságokat adott nekem, én azokba mindég átul cettig megfejtettem a keresztrejtvínyt, osztán be is kűttem, de még semmit se nyertem rajta, pedig mennyi drága bélyeget vettem mán, osztán kiderűt, hogy tavalyelőtti újságokat hoztam tüle, és még vót kípe aztat mondani, hogy óvasni adta nem pediglen fejteni és nem mindegy énnekem, ha azóta öregedtek benne a mozisztárok két évet??!
Végülis arra jutottunk a Bözsivel, hogy jövőre ü indul a Gódenbogon, de fénykípes kategórijába, csak addig még vennie kellesz egy fotómasinát.

2 megjegyzés:

  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

    VálaszTörlés
  2. Milyen jó, hogy lehet itt radírozni. Most majd megkeresem azt a bejegyzést amihez írni szerettem volna, és oda teszem.

    VálaszTörlés