2012. március 9., péntek

Egy dijj, három dolog magamrul, négy boggerbarát


Eztet a kedves dijjat az én drágajó hosszu boggerbarátnőmtül kaptam. Nagy tisztessíg ez egy illen falusi vínasszonynak, meg is becsülöm, mint annakidejin a szentkípeket, amiket az öreg tiszteletes úr osztogatott mindég a vasárnapi mise után (akkor még nem vótak pukimon kártyák, amit a mostani gyerekek gyűtenek).
Lecke is jár véle, három új dógot kelletik írni magamrul. Jaj, ideseim, hát nincsen az én sorsomba semmi érdekessíg, de ha mán muszáj, akkor muszáj.

 1. Csak egyszer vesztünk öszve halálossan a Bözsivel, a BalogTibi miatt, aki hijába vót kancsal, mégis az összes jány üérte bolondút, ollan szíp verseket tudott kitanányi. Osztán amikor eccer a Bözsi lelt a padjába egy papirost, hogyaszongya "Haja ében, szeme ződ, talpa alatt anyafőd, de még az is rí miatta, lába közit nem láthattya, mer a szoknya eltakarja", akkor ü nem tágitott attul, hogy a Tibi néki szánta, hijába mondtam, hogy hisz ollan veres a haja mint a kárhozat, biztosan csak véletlenségbül került hozzája, énhelyettem, merhogy mellette ültem. Végül mán odáig jutottunk, hogy kitépett a fejembül egy csomó hajat és aztat lobogtatta előttem, hogy "ez a kopott kóc neked ében???", na de erre én is vettem mintát az ü hajábul, és akkor egy hétig nem beszéltünk egymással. Mire meg kibékültünk, a Tibi mán a Halasrózának írta a verseket.
 2. A másik ami eszembe gyött, avval mán negyven éve haragít az én Árpim, minden vendígségbe elésorolja, hogy az ü felesíge egy valóságos boszorka, amit hamar meg kelletett nekije tapasztalnyi. No hát friss menyecske vótam akkor, Árpim meg ippen műszakba járt a kenyírgyárba éccaka, osztán akkora vihar kerekedett, hogy megbontotta a tetőt, az esőlé folyott befelé. Fölmásztam a padlásra, osztán a létrán ki a tetőre, de nem értem el a széjjelcsúszott cserepeket. Akkor visszamentem a partfisér, hogy avval majd visszatologatom üket. Csakhogy amikor kibújtam a padlásablakon, a létra feldűlt, én meg odakint rekedtem. Szerencsére nyár vót, az eső sem esett soká, de azér igencsak reszkettem, mer csurom víz lettem, a Kormosmacska bújt hozzám, az melegített. De meglátott a szomszéd kutyája, és elkezdett rettenetessen vonyítani, osztán persze a többi kutya is a faluba, úgy mentek Árpimért, gyüjjön gyorsan, tán boszorka szállott a házára, van partfisa meg macskája is.
 3. Még nem meséltem, miért nincsen nékem vezetői jogosítványom. Igazság szerént fiatalkoromba nem vót rája szüksígem, meg osztán élire kelletett raknyi a forintokat is kezdetbe, úgyhogy mán vótam negyven amikor aztat gondoltam megpróbálom. Bévonatoztam Debrecenybe, tanátam is hamar egy sofőriskolát, mondtam kezdjük az első órát. Nem úgy megyen az, felelte a kis titkárnő, elébb elméletbül kelletik vizsgázni. De vót ottan az irodába egy színpatikus oktató, az megsajnált, felajánlotta, hogy ha adok nékije háromszáz forintot, elkezdhetjük azonnal a vezetési gyakorlatot. Nem kevés píz vót az akkor, mégis igen megörültem, fizettem és mán mentünk is a tanpályára. Na nem szaporítom a szót, az óra végin aszonta nékem ez az ember (akirül addigra mán aztat is tudtam, hogy a falunkba lakik egy unokanővére, látásbul ismerős), szóval aszonta "nézze Julis, én ilyet még soha senkinek nem mondtam, én ebbül élek, az ördög öreganyját is megtanítom vezetni ha kell, de mindkettőnk érdekibe könyörögve kérem, verje ki a fejibül ezt a dógot, ha meg nem megy, keressen másik autósiskolát". Barátságba váltunk el, még a píztet is visszaadta.
Mosmán gyorsan mennem kellesz főznyi, mer Árpimnak hijába beszílek a dijjrul ebíd helyett, de van még egy feladat, továbbadnyi a kípet. Látom, a legtöbb kedves boggerismerősöm megkapta mán, hálIsten tanátam párat, akik még nem.
 • Bélla, aki ritkán vitézkedik a bogjába, de a komendálásába nincsen hiba.
 • M-anyo, bolond vínasszony mint én, mindég tanál magának valami fortyognivalót, de azér jobb szeret nevetnyi.
 • Micka, egy fertelmesen gonosz nőszemíly, de tán csak azír, mer ü is egy hírmondónál dógozik, és hun vize nincsen, hun pediglen kávéja.
 • Motymoty, legelső boggerbarátnőm, aki sok vicceset írt mán csigákrul és szélmalmokrul, de mostanába ideje java részit a testépítésnek szenteli. És igen szereti a dijjakat, úgyhogy biztossan örülni fog.

8 megjegyzés:

 1. Julis, díj jobb helyre még nem került, a könnyem csorgott a röhögéstől, ahogy elképzeltelek a tetőn a macskával :D
  Az a Balog Tibi meg nagy huncut lehetett, egy ilyen szép vers engem is akármikor levenne a lábamról ;-)
  Ja, és nagyon szép ez a tavaszi blogdizájn.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm jányom, mán ippeg készűtem visszaügyeskednyi a másik hátteret, de ha néked ez megfelel, hagyom még egy kicsinyt :)

   Törlés
 2. Szerintem tényleg nagyon szép.

  VálaszTörlés
 3. Jaj, Juliskám de jót nevettem, visszaadtad az életkedvemet te csodadoktor. A nagy megtiszteltetést meg külön köszönöm, majd igyekszem meghálálni.

  VálaszTörlés
 4. Köszönöm Julis, írtam én is neked, sok szeretettel!

  VálaszTörlés
 5. Julis lyányom, segíjjé kérlek alássan! Melyik blogsablon ez itten, hogy a "folytatás"-ra kell kattolni? nem értek én ezekhö a modern dógokho'!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nékem se kicsiny idő vót míglen rágyüttem.
   Elsőnek is odafönn rákattinytasz a "Tervezés"-re. Osztán balódalon az "Elrendezés"-re. Akkó látol egy szíp kék sématot, abban közíptájon van a "Blogbejegyzések" kocka, aminek a jobb alsó sarkába odaírták h "Szerkesztés". Na ha arra kattinytasz, előugrik egy másik ablak: "Blogbejegyzések beállításai". Ottan a második helen van "A bejegyzésre mutató link szövege", na aztat lehet átalírnyi.

   Törlés