2012. augusztus 11., szombat

Segítsen mán valaki!

Annyi bajom vót a Hírmondóval ebbe az uborkaszezonyba, különöskíppen mióta megyen az olimpija, se a tanácsenyöknek, se senkinek nem akaródzott foglalkoznyi az újsággal, de aztat meg hijába mondtam, hogy hagyjuk az egíszet míg nyár vagyon, mer az Ernő szerint akkor elveszíjjük az óvasótáborot, hát millen táborot kérdem én, hisz a Sanyipóstás úgyis bedobálja mindenik portára a lapot a két sörér amit kap pluszba érette, igaz morog hogy nem éri meg a sok fáradság a két sörér, mer amúgy nem kéne végigjárnia az összes uccát ollan kevís levíl gyün manapság...
Na de arrul akartam írnyi, hogy rája se níztem a bogra a tavasz óta, mostan szót csak a Bözsi, hogy valami nem működ benne, osztán látom, a komendálós doboz helyin egy üzenet van arrul, hogy én a modurat kifiguráztam vóna. Nem tudom ki az a vebmester, biztossan nagy okos ember lehet, de eztet bizony rosszul tudja, nem figuráztam én senkit még a Hírmondóba se, nemhogy a bogba, mer aki ollan, annak van elíg baja, minek még figuráznyi is. Szóval ebbe a vebmesternek nincsen igazsága, úgyhogy aztat tanátam ki, hogy letörűtem vagy háromszor a dobozt, hátha csak megromlott a hosszu állásba, osztán újat csinátam, de még mindig nem működ.
Kedves emberek, ha tudja valaki mi hibádzik, ugyan segítsen mán nékem ezzel a modurral kapcsolatba!
Előre is köszönöm: Julis

3 megjegyzés: